Msze po polsku w naszej parafii: każda niedziela godz. 7.15 oraz 12.30. 

Spowiedź: zazwyczaj podczas polskiej mszy o godz. 12.30, zawsze w sobotę godz. 8.30 - 8.55 oraz 17.30 - 17.55

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Diecezją Brentwood, oczywiście najłatwiej przez internet: www.dioceseofbrentwood.net

Przypominamy tym, którzy nie zapisali się jeszcze do parafii, a chodzą tutaj regularnie, żeby to zrobić jak najwcześniej. Jest to wymogiem, by ubiegać się o udzielenie sakramentów (chrzest, bierzmowanie, małżeństwo) lub odpowiednie zaświadczenia (dla rodziców chrzestnych, do szkół katolickich itd.). Formę do zapisu w parafii można pobrać w wersji pdf klikając TUTAJ. Formę należy wydrukować, wypełnić oraz oddać jednemu z księży. 

kto pyta, nie błądzi... 07454 01 07 85 (ks. Krzysztof) 

Niedziela Palmowa, 05.04.2020

Nasz kościół (jak i wszystkie kościoły w UK) jest zamknięty do odwołania. W tym czasie Wielkiego Tygodnia Kościół sprawuje liturgię i modli się. W naszej parafii odprawiamy Msze święte codziennie za zamkniętymi drzwiami kościoła modląc się w intencji wszystikch naszych parafian. Zamówione wcześniej intencje, są przez nas odprawiane. Jesteśmy zjednoczeni w duchu i modlitwie w tym czasie. 

Zamiast święconki. Ponieważ w tym roku nie będzie święcenia pokarmów, zachęcamy do odmówienia następującej modlitwy w Niedzielę Wielkanocną przed rozpoczęciem śniadania. Śniadanie proszę rozpocząć czytając na głos fragment z Ewangelii według św. Łukasza 24,36-43. Następnie proszę odmówić modlitwę: Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, daj nam tu zebranym razem przy stole - w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


W różny sposób dzięki mediom można uczestniczyć we Mszy Świętej. Jedna z propozycji, to duchowa pielgrzymka do Królowej Polski na Jasną Górę. Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze, transmisja na żywo 24h na dobę: www.jasnagora.pl. Msze św. w soboty, niedziele i uroczystości na Jasnej Górze:  6:00, 7:00, 8:00 (j. łaciński), 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 /// Msze św. w dni powszednie:  6:00, 7:00, 7:30, 8:00 (j. łaciński), 9:30, 11:00, 15:30, 18:30; !!!  Istotne: powyższe godziny podane są wg polskiego czasu !!! Inna propozycja, to strona internetowa www.mszaonline.pl


Komunia duchowa. Papież Jan Paweł II w kwestii Komunii duchowej wspominał zachętę św. Teresy od Jezusa: „Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej (…) Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. Modlitwa: Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie. Amen


Dekret Watykanu: Odpust zupełny dla dotkniętych koronawirusem. Z dekretem można się zapoznać na stornie Episkopatu Polski pod adresem: www.episkopat.pl ************

Intencje mszalne. Zachęcamy do pamięci o najbliższych oraz modlitewnej wdzięcznosci w czasie Ofiary Echuarystii.   Aby zamówić intencję na Mszę można dzwonić lub smsować: 07454 01 07 85 - ks. Krzysztof


Intencje mszalne w najbliższym czasie:


Niedziela, 05.04

Za śp. +Marka Przykuta w 5tą rocznicę śmierci. 

Dziękczynna w 18 rocznicę ślubu Katarzyny i Huberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo. 

Za duszę śp. +Jana Nowickiego - w 3cią rocznicę śmierci. 


Niedziela Wielkanocna, 12.04

Za Izabelę Chwedczuk - z okazji urodzin, o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej

śp. +Wacław Pukacz


Niedziela Bożego Miłosierdzia, 19.04

śp. +Ryszard Kubasik - w 10tą rocznicę śmierci. 

śp. +Józef Pic